Λιακόπουλος Βασίλειος : Νεφρολόγος - Υπερτασιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Λιακόπουλος Βασίλειος : Νεφρολόγος - Υπερτασιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Λιακόπουλος Βασίλειος - Νεφρολόγος - Υπερτασιολόγος, Θεσσαλονίκη, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Παρεχόμενες υπηρεσίες - Εξετάσεις

Οι παρακάτω νεφρολογικές εξετάσεις γίνονται στον χώρο του ιατρείου από τον νεφρολόγο κ. Λιακόπουλο.

  • Υπερηχογραφική μελέτη ουροποιητικού συστήματος

  • Υπερηχογραφική μελέτη αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (Fistula - μόσχευμα)

  • Γενική ούρων με μικροσκόπιο διπλής αντίθεσης (έλεγχος αιματουρίας)


 

Λιακόπουλος Βασίλειος : Νεφρολόγος - Υπερτασιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Π. Μελά 48, 2ος όροφος
546 22, Θεσσαλονίκη

Δρ. Λιακόπουλος Βασίλειος
Νεφρολόγος - Υπερτασιολόγος

2310-288.219, 6932-293.544
liakopul@otenet.gr liakopoulos@nefrologos-thessaloniki.gr

Νεφρολόγος Θεσσαλονίκη on Google+